Et utvalg av kunder

Våre kunder er i hovedsak virksomheter i SMB segmentet og oppover, der produksjon, handel & distribusjon og tjenesteytende næring er dominerende. Vi har egen dedikert satsing på kommuner og andre offentlige virksomheter

Kunde case

Klikk på logoene nedenfor for å se hvordan våre kunder har blitt med fremgangsrike gjennom datadrevne beslutninger

Et lite utvalg av våre kunder

Halvparten av Sveriges 100 største foretak og organisasjoner har valgt Advectas som leverandør. I tillegg har vi et stort antall mindre virksomheter med som kunder. Å få arbeide med slikt bredt nedslagsfelt har tilført oss bred kompetanse.