om Alteryx

Alteryx er programvare som har revolusjonert hvordan man enkelt og raskt kan koble seg opp mot mange ulike datakilder, slik at man på en intuitiv og visuell måte foredler og sammenstiller data til et enhetlig format.

200 000 brukere på global basis

Alteryx har i Gartners siste utgave av ”BI and Analytics platforms” fått en veldig høy ranking. Løsningen har på kort tid blitt en stor suksess, og har i dag over 200 000 brukere på global basis. Arbeid som tidligere tok timer eller dager å utføre, kan med Alteryx gjennomføres på vesentlig kortere tid. Gjennom Alteryx kobles plattformen opp mot ulike datakilder før man i verktøyet foredler og sammen stiller sine data. Man kan deretter bearbeide sine data med avansert prediktiv analyse i Alteryx, eller gjøre andre typer analyser med verktøy fra Tableau, Qlik eller MS-PowerPivot.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt oss. Vi svarer snart.

Noen av våre produktpartnere