Advectas Management Consulting

Advectas Management consulting

Vi hjelper til med evaluering av plattformer, nøkkeltallsanalyser, prosjektledelse og rådgivning rundt organisering (BICC, Analytics Center of Excellence) og strategiske initiativ.

Å få en fungerende løsning og organisasjon rundt beslutningsstøtte krever, i tillegg til god teknisk kunnskap,  styringsmodeller og  en strategisk tilnærming til analyse, målsetninger og oppfølging. For å sikre våre leveranser har vi også en egenutviklet prosjektmetodikk, Advectasmetoden, som inneholder de komponenter som trengs for å gjennomføre et suksessfullt BI prosjekt.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt oss. Vi svarer snart.

BI- & Analytics-Strategi

Et godt forarbeid er et viktig grunnlag for en verdiskapende og løpende oppdatert BI-løsning. Advectas kan være både sparringspartner og/eller strategisk prosjektleder i forbindelse med etablering eller oppdatering av BI-Strategi. Vi tar utgangspunkt i foretakets styringsmodell og sikrer at løsningens innhold henger sammen fra strategiske mål till operative måltall. Denne forretningsbaserte roadmap sikres deretter gjennom en governance modell og teknisk modell BI- og Analytics løsningen.

Rådgivning

Vi tilbyr rådgivning og løpende bistand til våre kunder for å bidra til at prioriterte initiativ og prosjekter blir iverksatt, slik at løsningen rundt beslutningsstøtte gir så høy avkastning som mulig. Med solid erfaring og forretningsforståelse i de fleste  bransjer, hjelper vi dere å definere styringsmodell og KPI’er, samt identifisere mangler og forbedringsområder i  forretningsprosesser.

Value Assessment

For å identifisere problemområder og finne fullgode løsninger på disse, arbeider Advectas i henhold til en godt utprøvd metodikk;  Value Assesment. Vi arbeider sammen igjennom deres forretningsprosesser for å identifisere forbedringsområder og sette opp strategiske mål.

Strategidreven virksomhetsstyring

Basert på gjennomgang og analyse av foretakets overgripende strategi og virksomhetskritiske mål setter vi sammen med dere opp modeller for mål og nøkkeltall med hensikt å skape en organisasjon der alle jobber i samme retning. Vår modell er spesielt tilpasset for å sikre og visualisere årsak-virkning-forbindelser, brutt ned i organisasjonens ulike enheter.

Governance Modeller 

Mange organisasjoner spør seg ”Hvorfor tar det så lang tid å få en ny rapport fra IT?”, ”Hvordan skal vi prioritere alle ønsker som kommer in?”, ”Hvem er ansvarlig for at det vi utvikler genererer så høy verdi som mulig? Har vi fått ut verdi i det hele tatt?” Advectas har lang erfaring med å hjelpe kunder å sette opp Governance prosesser med roller og ansvar, organisasjon (BICC, Analytics Center of Excellence), metodikk og arbeidsrutiner.

evaluering av ulike plattformer 

Ut ifra kundens situasjon og behov gjennomfører vi evalueringer av eksisterende løsninger og gir anbefalinger med tanke på plattformer, arkitektur, brukervennlighet m.m. Dette kan omfatte Business Intelligence, datalager, budsjettering/planlegging samt  finansiell konsolidering og master data management. Evaluering av plattformer kan for eksempel gjøres før valg av BI-verktøy eller ved evaluering av nåværende løsning. Vi har ressurser som dekker datalager-arkitektur, ETL og integrasjonsarbeid, front-end design, sikkerhetsmodeller m.m. Dette arbeidet gjøres sammen med våre ressurser som sitter på spisskompetanse innenfor de respektive områder.

Prosjektledelse  og kravanalyse

I rollen som ekstern prosjektleder kan Advectas sammen med kunden ta et større ansvar rundt spesifikk prosesser, prosjekter og forbedringsområder. Advectas har utviklet en egen prosjektmetodikk, ”Advectas metoden”, som tilpasset denne typen prosjekter.  Avhengig av situasjonen og kundens preferanser, kan vi også bruke andre metoder, som for eksempel ”Scrum”.