Data Science

Om Data Science

Advanced Analytics, Big Data, Artificial Intelligience (AI) og Machine Learning. Det er mange nye begreper som det skrives mye om – og som mange ønsker å utforske.

Vi i Advectas bruker gjerne samlebegrepet Data Science. Data Science er en disiplin der man bruker strukturert og ustrukturert data og statistikk for å kunne modellere, analysere og forstå sammenhenger.

Hva er Data Science egentlig?

Statistikk, virksomhetsanalyse og programmering er de tre grunnleggende komponentene i Data Science.  Vi etterlater oss stadig flere digitale spor. Enten vi søker på nett, handler mat, eller beveger oss rundt med mobilen i lommen så registreres våre bevegelser og adferd.

All data som genereres av oppkoblede enheter kan samles inn og analyseres for å forutsi hendelser, og planlegge tiltak samt allokere relevante ressurser. Data Science har blitt «det smarte» i den enorme digitale revolusjonen som pågår.

 

Prediktiv analyse

Prediktiv analyse innebærer at man leter etter mønster og relasjoner i historiske data for å kunne forutsi fremtiden. Data kan komme fra både interne kilder (CRM-system, ERP, HR, ) og/eller fra eksterne kilder (markedsdatabaser, kredittbyrå, bransjepublikasjoner, meteorologiske data og sosiale medier). For å finne mønster og relasjoner brukes en verktøykasse med teknikk som er avledet fra statistikk, maskin-læring og data mining.

Prediktiv analyse er en serie generelle metoder med mange bruksområder. Disse metodene brukes med gode resultater til for eksempel å forutsi lagerbeholdning i detaljhandelen, oppdage kredittkortsvindel, avdekke kundeadferd som indikerer at kunden forsvinner, forutse endring i etterspørsel basert på eksterne faktorer som vær, temperatur og trafikk, prognostisere utvikling i aksjemarkedet, etablere risikomodeller og forutse trafikkutvikling på høyt trafikkerte veier.

Når man har funnet koblinger og relasjoner i sine data kan man etterpå bruke den kunnskapen til å forutsi hvordan man bør agere for å få best effekt, ut ifra forhåndsdefinerte kriterier. Tiltakene er ofte relatert til kundeinteraksjon, som f. eks hvilket produkt, anbefalinger eller annonser som skal tilbys de respektive kunder.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt oss. Vi svarer snart.

Advectas fokusområder

Customer Analytics

Hvem er din kunde? Hva vil kunden ha, og når? Hvor finnes kunden? Hvordan når du kunden? Hvordan differensierer du deg fra konkurrentene på en måte som tiltaler kunden? Svaret får du ved hjelp av Advectas Customer Analysis.

Industrial Analytics

Advectas kan hjelpe deg med å optimalisere og effektivisere din virksomhet gjennom analyser av sensordata. Det er en effektiv metode som for eksempel gir mulighet til å optimalisere planlagt vedlikehold, og dermed  redusere slitasje- og stillstandskostnader. Metodikken vil også gi deg muligheten til å analysere maskiner, tester, produkter og produktutvikling i realtid.

Tekstanalyse

Tradisjonelt har vi jobbet mye med strukturert data, og analysert blant annet kroneverdier, kunder, produkter og kontrakter. Mye informasjon ligger i tekstformat hos de fleste virksomheter, og det finnes enorme mengder tekstdokumenter. Slike dokumenter kan være kundeundersøkelser, kundedialog, manualer, håndbøker, tekst fra sosiale medier og websider.

Ved å analysere teksten i stor skala, kan vi få ny innsikt og skape verdier. Advectas har solid kompetanse på dette området, og vi har produkter som gjør at du selv kan gjennomføre slik analyser fortløpende.