Support

Advectas Support & Förvaltning

Advectas support- och förvaltningserbjudande Advectas Solution Services är en garanti för en trygg och stabil driftmiljö av era existerande beslutsstödslösning.

Våra support- och förvaltningstjänster följer “bästa praxis” ITIL och anpassas efter kundens specifika lösning och önskemål.

Mer om Support & Förvaltning

Carolina Mohlin
Carolina Mohlin
Områdesansvarig Solution Services

+46 (0)720-679 067

carolina.mohlin@advectas.se

Kontakta Advectas Support

Mail: support@advectas.com

Teknisk Support Login