Management Consulting

OM Management consulting

Business Intelligence och Analytics bidrar i allt högre grad till nya, datadrivna insikter. Insikter som inte bara stöttar, utan också utmanar och utvecklar befintliga affärsmodeller. Advectas managementkonsulter erbjuder stöd inom alla typer av ledningsfrågor, inte minst verksamhets- och strategiutveckling.

Advectas har erfarna managementkonsulter som genomför uppdrag i hela Skandinavien, såväl inom det privata näringslivet som i offentlig verksamhet. Vi bistår våra uppdragsgivare hela vägen med bland annat:

  • Insiktsdriven affärsutveckling – agera på affärsutvecklingsmöjligheter som uppstår genom nya insikter baserad på analys av data
  • Rådgivning och strategiutveckling – rätt initiativ och investeringar för att nå önskad position
  • Strategidriven verksamhetsstyrning – säkerställ att styrmodellen hjälper till att förverkliga strategin
  • BI & Analytics-roadmap – säkerställa att den tekniska lösningen hänger ihop med såväl strategiska mål till operativa KPI:er.

Våra managementkonsulter arbetar i team sammansatta utifrån kundens behov av kompetens inom Data Management, Business Intelligence och Data Science.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort. Intresserad av att jobba hos Advectas? Kontakta oss istället via formuläret under sidan, karriär.

Insiktsdriven affärsutveckling

Tillsammans med våra data scientists bistår vi våra uppdragsgivare med att utveckla sina processer och att agera på de nya affärsmöjligheter som uppstår genom nya insikter baserad på analys av data. Vi har lång erfarenhet av att stötta våra kunder att utvärdera och förändra affärsmodeller och arbetssätt.

Rådgivning och Strategiutveckling

Vi erbjuder rådgivning och stöttning till våra uppdragsgivare att säkerställa att rätt initiativ startas och att rätt investeringar genomförs för att nå önskad position. Vår kombination av lång erfarenhet av traditionell strategiutveckling tillsammans med expertis inom t ex Data Science och Machine Learning ger våra uppdragsgivare möjlighet att agera som digitala ledare.

Strategidriven verksamhetsstyrning

Baserat på genomgång och analys av företagets övergripande strategi och verksamhetskritiska mål sätter vi tillsammans upp modeller för mått och nyckeltal för att säkerställa att styrmodellen hjälper till att förverkliga strategin. Vi stöttar också våra kunder i att, vid behov, genomföra analyser av den data lösningarna levererar för att bidra till nya insikter och hitta nya affärsmöjligheter.

BI- & Analytics-roadmap

Vi utgår ifrån företagets styrmodell och säkerställer att den tekniska lösningen hänger ihop med såväl strategiska mål som operativa KPI:er. Denna verksamhetsmässiga roadmap säkerställs sedan genom en kundanpassad Governance-modell och en teknisk/arkitekturell plan för att ta BI- och Analytics-initiativet hela vägen så effektivt som möjligt.

Projektledning, kravanalys och värderealisering

I rollen som extern projektledare kan Advectas tillsammans med kunden ta ett större ansvar runt specifika processer, projekt och förbättringsområden. Advectas har utvecklat en egen projektmetodik, ”Advectas metoden”, framtagen specifikt för genomförande av beslutsstödsprojekt. Metoden lägger starkt fokus på såväl det IT-mässiga genomförandeprojektet som förändringsresan och värderealiseringen i våra kunders verksamhetsprocesser.

Governance-modeller

Många organisationer ställer sig frågorna: ”Varför tar det så lång tid att få en ny rapport från IT?”, ”Hur skall vi prioritera alla önskemål som kommer in?”, ”Vem är ansvarig för att det vi utvecklar genererar så högt värde som möjligt, har vi fått ut något värde överhuvudtaget?” Advectas har stor erfarenhet av att hjälpa kunder att sätta upp Governance-processer där tekniska möjligheter, inklusive Self-service, kombineras med tydliga roller och ansvar, organisations- och finansieringsfrågor (BICC, Analytics Center of Excellence) samt metodik och arbetssätt.

Plattformsutvärdering 

Utifrån kundens situation och behov genomför vi utvärderingar av befintliga lösningar och ger rekommendationer avseende plattformar, arkitektur, användarfall m.m. Detta kan omfatta Business Intelligence, datalager, budgetering/planering såväl som finansiell konsolidering och master data management. Plattformsutvärderingen kan t.ex. göras inför val av BI-verktyg eller vid utvärdering av nuvarande lösning. Vi stöttar även kring datalager-arkitektur, ETL och integrationsarbeten, front end-design, säkerhetsmodeller m.m. Detta arbete görs alltid tillsammans med vår spetskompetens inom respektive lösningsområde eller teknik för att säkerställa en så djuplodad analys som möjligt.

Blogg om Management Consulting

Webinar om Management Consulting

Vill du veta mer om affärsutveckling och verksamhetsoptimering med Data Science?

Läs vår broschyr ”Från BI till AI”.